Ahmet Eymen ÖNER (BEDEN EĞİTİMİ)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nden 2010, Adalet Ön Lisans Bölümünden ise 2019 yılında mezun oldu.

Beden eğitimi ders felsefesini de şu şekilde özetlemiştir:

Okul programımızda yer alan beden eğitimi dersinin temel hedefi öğrencilerimize hayat boyu beden eğitimi ve spor kültürünü kazandırmaktır.

Derslerimizde; öğrencilerimizin öğrenme-öğretme etkinliklerine katılırken, sürekli katılımı sağlayan etkinlikleri planlarken ilerleyici, yeniden yapılandırıcı, varoluşçu ve benzeri yaklaşımları dikkate alarak gelişmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişmelerini ön planda tutan bir eğitim felsefesiyle hareket etmekteyiz.