MİSYONUMUZ

Bütün çalışmalarımızın odağı öğrencilerimizdir.
Biz, öğrencilerimiz var olduğu için varız.
Öğrencilerimize saygı duyar, değer verir ve onları destekleriz.
Kendimize ve birbirimize güveniriz.
Sevgi dolu hoşgörülü ve anlayışlıyız.
Farklı, yetenekli, coşkulu ve verimliyiz.
Yönetici, öğretmen, öğrenci, aile ilişkisinde güven ortamı oluştururuz.
Her bireyin farklı özellikler taşıdığını ve bu farklılıkların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanırız.
Rakip olarak kendimizi görürüz; azimli ve kararlıyız.
Yüce milletimizin ve insanlık aleminin sürekli değişen ve gelişen beklentilerine cevap verecek “fikri hür, irfanı hür nesiller” yetiştirmek için çalışırız.

VİZYONUMUZ

Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen
Milli Eğitim Genel Amaçları Çerçevesinde

Öğrencimizi;

Bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmiş,
Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanabilen,
İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygılı,
Milli ve manevi değerlerimizi benimseyen,
Topluma faydalı bir fert olma bilincine ulaşmış olarak,
Bir üst yönetime hazırlayan ortam ve imkanları sağlayarak,
Özel okullar arasında tercih edilen
Nitelikli ideal sayıda öğrencinin yararlandığı bir kurum olma.