Hizmet Standartları

OSMANİYE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL OSMANİYE İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Özel İlköğretim Okulları T.C. Kimlik numarası ile 1 Gün

Özel İlköğretim Okulları TC Kimlik numarası ile 1 gün

 • Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge 4 Saat
 • Kayıt Kabul Özel İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numarası  Denklik Belgesi 1 Gün
 • Öğrenci Belgesi Özel İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
 • Öğrenim Durum Belgesi Özel İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
 • Öğrenim Belgesi Özel İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
 • Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar Özel
  İlköğretim Okulları (PYBS) 1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname
 • Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler 4 Saat
 • Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri Özel İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler Dilekçe 1 Gün
 • Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri Özel İlköğretim Okullarında Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler 1. Dilekçe 2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge. 1 Gün
 • Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri Özel İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi 1- Sözlü başvuru veya vekaletname 2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe 30 Dakika
 • Özel İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma Veli Dilekçesi 5 Dakika
 • İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme 1-Veli dilekçesi 2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5′ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri 1 Hafta
 • Özel İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme Veli itiraz dilekçesi 5 Gün

Özel İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları 1-Denklik belgesi 2- Öğrencinin Türkiye’de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi 30 Dakika