KURUMSAL BİLGİLER

Tarihçe

Okulumuz Özel Bilim İlköğretim Okulu adı ile merkezi Konya’da bulunan KESAŞ Konya Eğitimcilik Tic. Sanayi A.Ş. tarafından 1999-2000 eğitim öğretim yılında açılmıştır.
Açıldığı yıl anasınıfından sekizinci sınıfa kadar birer şube ile 184 öğrenci kontenjanı ile faaliyete başlamış daha sonra işlik ve resim dersliği ek binası ile kontenjan sayısı 492 olmuştur.
Bağlı bulunduğu KESAŞ şirketinin Konya, Ankara, Sakarya ve İstanbul ‘da bünyelerinde liseleri de olan şubeleri bulunmaktadır.Okulun indirme sitesi bağlı bulunduğu şirket bir öğretmen kuruluşudur.
Kurucu Temsilciliği görevini Abdullah AYDOĞMUŞ yürütmektedir.
Kuruluşundan itibaren okul müdürlüğü görevini 2003 temmuz ayına kadar Naci USTA yapmıştır.Sırasıyla Kamil KURULTAK ve Gültekin ÖZDEMİR yapmıştır. 2013-2016 arasında Murat ELALDILAR müdür olarak görev yapmıştır. 2016 Eylül ayından itibaren ise müdürlük görevini Hasan GÖK yürütmektedir. 

Kurucu Mesajı

0

Okulumuz 1999’dan bu yana Osmaniye’nin sembol eğitim kurumlarından biri olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Okulumuzun akademik başarıları bir gelenek haline gelerek, bu başarılara her yıl yenisi eklenmekte ve eğitim anlayışımızda bizleri teşvik etmektedir.

Okulumuz , sevgi ve saygıya dayalı eğitim anlayışımızla, vizyon sahibi yöneticilerimizle, akademik ve pedagojik anlamda kendilerini iyi yetiştirmiş öğretmenlerimizle eğitim öğretim faliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Velilerimizle yaptığımız eşgüdümlü çalışmalar da öğrencilerimizin hazırbulunuşluluk düzeylerini artırmaktadır.

Okulumuz başarıları çok yönlü bir emekle ortaya çıkmaktadır. Değerler Eğitimi sistemimiz, sosyal projelerimiz, kültürel ve sportif etkinliklerimiz, okuma faliyetlerimiz yıl boyunca devam etmekte ve bütün öğrencilerimiz bu programlarımızdan yararlanmaktadır.

Öğrencilerimizin tüm eğitim programlarının içerisinde fiilen yer alarak, görev ve sorumluluğunun bilincinde, yüksek özgüven sahibi mutlu bireyler olmasını hedefliyoruz.

Milli ve evrensel değerleri kucaklayan, ülkemizin yüzünü aydınlık ufuklara çeviren başarılı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla.

Abdullah AYDOĞMUŞ

Özel Bilim Okulları Kurucu Temsilcisi

Neden Bilim Koleji?

1. Kolejimiz, çağın gerektirdiği üst düzey teknoloji donanımlı fiziki mekânlara sahiptir.
2. Kolej kampüsümüz depreme en üst düzeyde dayanıklıdır.
3. Kolejimizin sınıf mevcutları düşüktür.
4. Kolejimizde huzurlu ders çalışma ortamı sağlamak için üst düzey gayret gösteririz.
5. Etkin okul Rehberlik hizmetleri, 6. Kolejimizde öğrenciye özgü öğrenim modeli (öğrenme stili uygulaması) uygulamasının bulunması.
7. Aile odaklı, çocuk merkezli eğitim anlayışı olan okul olması,
8. Öğrencilerle bire bir ilgi ve danışman öğretmen uygulaması,
9. Deneyimli, alanında uzman öğretmen ve yönetim kadrosu,
10. Kolejimizin, yenilikçi öğretim ve yönetim vizyonu olması,
11. Uluslar arası yabancı dil sınavlarına hazırlaması (ESOL sınavları),
12. Uluslar arası bilgisayar kullanım (ECDL) sertifika programı uygulaması,
13. Kaliteli ve sürekli TEOG hazırlık süreci ve başarılı sonuçları,
14. Entelektüel düzeyi yüksek veli profili,
15. Ailelere karşı sorumluluk ve duyarlılık,
16. Okulların yıllara göre planlanmış somut hedefleri olması,
17. Sosyal etkinliklerin derslerle paralelliği, (Eğitim ve öğretime yönelik geziler, kulüpler)
18. Laboratuar ortamında ders yapılması,
19. Sınıf seviyelerine göre Kitap Okuma programları,
20. ‘‘Değerler Eğitimi’ çalışmalarının yapılması,
21. Öğretmen-öğrenci-veli iletişiminin sağlıklı olması,
22. Kendi bünyesinde ‘Ölçme Değerlendirme Birimi’ nin olması,
23. Hizmet içi (öğrenci-öğretmen-veli) eğitim çalışmalarının yapılması,
24. Özel seviye grupları: Bireysel farklılığı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların olması,
25. Daha fazla kontrol ve güven,
26. Daha fazla eğitim saati,
27. Bölge merkezinde olması, ulaşım kolaylığı,
28. Uygun Ücret politikası, 

29. Okul önceliğinin ticari kaygılar olmaması.

Misyon ve Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen
Milli Eğitim Genel Amaçları Çerçevesinde

Öğrencimizi;

Bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmiş,
Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanabilen,
İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygılı,
Milli ve manevi değerlerimizi benimseyen,
Topluma faydalı bir fert olma bilincine ulaşmış olarak,
Bir üst yönetime hazırlayan ortam ve imkanları sağlayarak,
Özel okullar arasında tercih edilen
Nitelikli ideal sayıda öğrencinin yararlandığı bir kurum olma.

MİSYONUMUZ

Bütün çalışmalarımızın odağı öğrencilerimizdir.
Biz, öğrencilerimiz var olduğu için varız.
Öğrencilerimize saygı duyar, değer verir ve onları destekleriz.
Kendimize ve birbirimize güveniriz.
Sevgi dolu hoşgörülü ve anlayışlıyız.
Farklı, yetenekli, coşkulu ve verimliyiz.
Yönetici, öğretmen, öğrenci, aile ilişkisinde güven ortamı oluştururuz.
Her bireyin farklı özellikler taşıdığını ve bu farklılıkların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanırız.
Rakip olarak kendimizi görürüz; azimli ve kararlıyız.
Yüce milletimizin ve insanlık aleminin sürekli değişen ve gelişen beklentilerine cevap verecek “fikri hür, irfanı hür nesiller” yetiştirmek için çalışırız.

Bilim Koleji Marşı

Parla ey (Ay) yıldızım göklerde parla,
Mutluluk çiçeği açtı baharla.
Bugün kazandığı başarılarla
Tarihe geçiyor Bilim Koleji.

Sevgi ocağında ateş misali,
Öğretmen-öğrenci kardeş misali
Ufkumuzda doğan güneş misali
Işıklar saçıyor Bilim Koleji.

Hedefimiz yüksek, çağdaş seviye,
Burada kavuştuk sıcak ilgiye,
Dostluğa, sevgiye soylu bilgiye
Bağrını açıyor Bilim Koleji.

Gönülden gönüle dostluk akıyor,
Başarı ibresi göğe çıkıyor,
Okul bahçesinde bilgi ekiyor,
Sevgiler biçiyor Bilim Koleji.

Bestami YAZGAN

Hizmet Standartları

OSMANİYE VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL OSMANİYE İLKÖĞRETİM OKULU
HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Kayıt Kabul
Özel İlköğretim Okulları T.C. Kimlik numarası 1 Gün
2 Nakil ve Geçişler
Özel İlköğretim Okulları 1.TC Kimlik numarası
2.Veli Dilekçesi
3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge 4 Saat
3 Kayıt Kabul Özel İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numarası 2. Denklik Belgesi 1 Gün
4 Öğrenci Belgesi Özel İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
5 Öğrenim Durum Belgesi Özel İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
6 Öğrenim Belgesi Özel İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
7
Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar Özel
İlköğretim Okulları (PYBS) 1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname
2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler 4 Saat
8 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri Özel İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler Dilekçe 1 Gün
9 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri Özel İlköğretim Okullarında Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler 1. Dilekçe 2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge. 1 Gün
10 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri Özel İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi 1- Sözlü başvuru veya vekaletname 2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe 30 Dakika
11 Özel İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma Veli Dilekçesi 5 Dakika
12 İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme 1-Veli dilekçesi 2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5' inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri 1 Hafta
13 Özel İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme Veli itiraz dilekçesi 5 Gün
14 Kayıt Kabul
Özel İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları 1-Denklik belgesi 2- Öğrencinin Türkiye'de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi 30 Dakika

Okul Kıyafetleri

Özel Bilim Koleji Okulu Öğrencileri, okul içinde veya dışında okul formalarını giydikleri sürece okullarını temsil etmektedirler. Her öğrenci okul kıyafetine gereken özeni göstermekle yükümlüdür. Kız Öğrenciler:Erkek Öğrenciler:Beden Eğitimi Giysileri: Beden Eğitimi giysileri sadece Beden Eğitimi dersinin olduğu günlerde giyilir. (1.-4.sınıflar evde giyinerek, diğer sınıflar ise, üstlerini okulda değiştirerek beden eğitimi kıyafetlerini giyerler). KIYAFET KURALLARI Etek Boyları: Etekler ütülü ve boyları diz kapaklarını kapatacak şekilde olur. Ayakkabılar: Yağışlı ve soğuk havalarda topukları yüksek olmayan koyu renk çizme veya bot giyilir. Saçlar: Saçlar daima temiz, düzenli ve okula uygun olmalıdır. Kız öğrencilerin renk açma, kına ve boya yaptırmaları kesinlikle yasaktır. Erkek öğrenciler düzgün şekilde traş olurlar. Favoriler kulağın orta hizasından uzun olamaz. Makyaj: Makyaj kesinlikle yasaktır. Tırnaklar uzatılamaz, parlatıcı ve oje sürülemez.Ziynet Eşyası: Kol saati ve okul tarafından ödül olarak verilen iğne, kolye dışında ziynet eşyası kesinlikle takılmaz. Kurallara uymayan kılıkta okula gelen öğrenciler, derse kabul edilmez. İlgili müdür yardımcısı tarafından velisine haber verilerek eve gönderilir. Serbest Kıyafet Günleri Öğrencilerimize önceden duyurulmak kaydı ile serbest kıyafet uygulamaları yapılabilir. Serbest kıyafet uygulaması yapılan günlerde öğrencilerimizin; Kıyafetlerinde abartı olmamasına özen göstermeleri, Makyaj yapmamaları, Terlik ve askılı bluz giymemeleri ve ziynet eşyası takmamaları gerekir.

Kayıt ve Ücretler

Hesap Numaramız KESAŞ KONYA EĞİTİM TİC. SAN. A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ Hesap No : 17184 - 10 İban No : TR33 0020 6000 2600 0171 8400 10

Servis Hizmeti

Varlıkları, Sizler ve Bizler için çok önemli geleceğimiz olan, Okulumuz´da eğitim gören yavrularımızı en güvenli ve konforlu şekilde evlerinden okullarına, okullarından evlerine , EMNİYET, DÜRÜSTLÜK ve TİTİZLİK ilkeleri ile çalışarak en üst düzeyde ÖZEN GÖSTEREREK ulaştırmaktadır.